Jak naplánovat svou kariéru

Naplňující kariéra se málokdy stane náhodou. Objevte kariérní úspěch formulováním strategické trajektorie kariéry.

Co je to kariérní dráha?

Kariérní dráha je cesta, kterou člověk sleduje při profesním růstu po celý svůj pracovní život. Tvar kariérní trajektorie, ať už horizontální nebo vertikální, závisí na jedinečných kariérních aspiracích člověka. Kariérní trajektorie zahrnuje všechna zaměstnání, která člověk zastává během svého profesního života, ať už člověka posouvají vpřed nebo vzad na jeho profesní dráze. Úspěšná kariéra do značné míry závisí na pevném plánu rozvoje, který nastiňuje kariérní cíle, milníky a akční plán profesního rozvoje.

Vertikální vs. horizontální trajektorie kariéry

Existují dva hlavní typy kariérních trajektorií: vertikální a horizontální.

  • Horizontální dráha kariéry : Horizontální dráha kariéry zahrnuje boční pohyby bez pohybu nahoru v pozici a kompenzaci. Můžete mít horizontální kariérní trajektorii, pokud zůstanete ve stejné práci po delší dobu nebo provedete laterální kariérní změnu přesunem na podobnou pozici v jiném odvětví. Ačkoli horizontální trajektorie může vypadat stagnující, má potenciál růstu. Můžete se například naučit nové dovednosti, když budete na stejné pozici po dlouhou dobu, nebo budete schopni rozvíjet nové zájmy tím, že se bočně přesunete do práce, která lépe odráží vaše touhy a dovednosti. Horizontální kariérní dráha nemusí být trvalá – ve skutečnosti má mnoho lidí mezi obdobími vertikálního kariérního růstu pravděpodobně období, kdy je jejich kariérní dráha horizontální.
  • Vertikální kariérní trajektorie : Vertikální kariérní trajektorie je, když postupujete po kariérním žebříčku, ze vstupní úrovně na vyšší manažerskou pozici ve vybraném oboru nebo odvětví. Vertikální kariérní dráha může znamenat přijetí povýšení od současného zaměstnavatele nebo zahájení nového zaměstnání s lepším pracovním názvem, vyšším platem nebo lépe v souladu s vašimi cíli rozvoje kariéry . Vertikální trajektorie sleduje lineární cestu, obvykle ve stejném oboru nebo odvětví.

Jak naplánovat svou kariéru

Vytvoření kariérního plánu je efektivní způsob, jak naplánovat svou budoucí kariéru. Zvažte provedení následujících kroků, abyste podpořili svůj kariérní postup.

1. Identifikujte své profesní cíle . Čeho byste chtěl v průběhu svého profesního života dosáhnout? Vaše kariérní cíle budou záviset na vašich jedinečných aspiracích. Možná máte zájem stát se manažerem C-suite ve velké korporaci, nebo byste možná chtěli být kreativněji naplněni. Můžete mít také nepracovní cíle, které ovlivňují vaši kariéru – možná byste chtěli práci, která vám poskytne čas na cestování, nebo můžete upřednostňovat stabilitu, abyste mohli uživit rodinu. Až budete vědět, čeho byste chtěli dosáhnout svými dlouhodobými cíli , sepište si seznam krátkodobých cílů, které vám pomohou posunout se směrem k ideální kariéře.

2. Rozvíjejte potřebné sady dovedností . Jakmile určíte své kariérní cíle, začněte využívat příležitosti, které vám umožní rozvíjet sady dovedností, které vaše ideální pozice vyžaduje. Můžete si vytvořit nové dovednosti v pracovním prostředí nebo pokračovat ve vzdělávání či školení.

3. Vytvořte strategický životopis . Váš životopis je vaším prvním dojmem, když se ucházíte o novou práci, takže musí odpovídat typu kariérní příležitosti, ve kterou doufáte. Pokud například víte, že práce, kterou chcete, vyžaduje rozhodné vedení, upravte svůj životopis tak, aby zdůraznil vaše rozhodovací schopnosti a manažerské zkušenosti.

4. Síť v požadovaném oboru kariéry . Networking je nezbytný pro hledání nových kariérních příležitostí ve vámi zvoleném oboru. Identifikujte lidi, kteří sledují vaši požadovanou dráhu kariéry nebo kteří pracují na vaší ideální pozici. Zeptejte se jich, zda by byli ochotni se s vámi setkat, abyste jim mohli položit otázky týkající se jejich kariéry.