Konkurenční umístění: 4 prvky marketingové strategie

Konkurenční umístění je marketingová strategie, která vytváří jedinečnost vaší značky ve vašem odvětví. Objevte klíčové prvky konkurenčního postavení a výhody implementace tohoto přístupu do vaší obchodní strategie.

Co je konkurenční umístění?

Konkurenční umístění je způsob, jakým odlišíte svůj nový produkt nebo službu od nabídek vašich konkurentů. Jako marketingová strategie se zaměřuje na vaši hlavní demografickou skupinu a vytváří značku vaší společnosti. Mezi faktory, které přispívají ke konkurenčnímu postavení, patří cena, hodnota a balení – prvky, které odrážejí vaši značku. Začlenění efektivní strategie konkurenčního umístění podporuje prodej, udržení zákazníků a povědomí o značce.

4 klíčové prvky konkurenčního umístění

Konkurenční umístění má několik prvků, včetně:

1. Analýza konkurence : Chcete-li zjistit, jak si váš produkt vede ve srovnání s konkurencí, proveďte analýzu konkurence. Rámec analýzy SWOT , který představuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, poskytuje marketingovým týmům důkladné pochopení výkonu produktu v konkurenčním prostředí. Při vývoji přístupů diferenciace vytvořte strategii určování polohy , abyste zjistili, jak váš produkt přispívá na trh.

2. Trh : Specialita vašeho produktu spadá do určité kategorie trhu s řadou produktů a služeb. Průzkum trhu poskytuje informace o dalších typech produktů v rámci odvětví vaší společnosti. Udává také velikost a rozsah vašeho tržního segmentu a poskytuje potřebné informace pro pozici a strategii vaší značky .

3. Cílová demografická skupina : Konkurenční umístění také zvažuje strategie ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Chcete-li zvýšit loajalitu zákazníků a prodeje, identifikujte svůj cílový trh a jeho potřeby. Použijte metriky zapojení sociálních médií a další klíčové ukazatele výkonu k určení potřeb a bolestivých bodů cílového publika. Konverze můžete zvýšit vývojem marketingových kampaní, které zaujmou vaši cílovou demografickou skupinu a budou odpovídat na její potřeby.

4. Hodnotová metoda : Konkurenční poziční přístup popisuje, jak produktová řada nebo služba poskytuje hodnotu potenciálním zákazníkům. Jasné pochopení hodnoty vašeho produktu pomůže vašemu marketingovému týmu stanovit cenu, která odpovídá hodnotové nabídce.

4 typy konkurenčních strategií určování polohy

Zde jsou čtyři typy pozičních strategií, které podporují povědomí o značce a podporují prodej na konkurenčním trhu:

1. Nákladové vedení : Snížení ceny vašeho produktu nebo služby je jedním ze způsobů, jak vytvořit konkurenční výhodu. Společnost s nejnižší cenou za daný produkt na trhu si vytváří svou konkurenční pozici cenovou dostupností.

2. Provozní dokonalost : Můžete také investovat do provozu vaší společnosti a jednotlivých produktů pro váš konkurenční přístup k umístění. Společnosti, které se vyznačují svou provozní dokonalostí, poskytují zákazníkům konzistentní a efektivní služby.

3. Specializované pozice : Zacílení na vysoce specifickou oblast na trhu vaší společnosti je strategie značky známá jako specializované umístění. Specializovaná marketingová strategie vytváří vysoce odlišnou image značky, a proto se zaměřuje na menší základnu publika.

4. Vedení produktu : Společnosti s nejlepším produktem na trhu si vytvářejí konkurenční pozici prostřednictvím vedoucího postavení produktu. Vytvoření špičkového produktu vytváří konkurenční výhodu, protože zákazníci uznávají kvalitu produktu.