Prodej a pronájem dopravního značení

Víte o tom, že je v České republice více než 6 milionů vozů? Dříve bylo obvykle v jedné rodině jedno auto, dnes už je běžné, že je v každé rodině vozů několik. Lidé si zvykli dopravovat se vozem téměř všude, od zaměstnání až po cesty do obchodu, do školy nebo za zábavou. Automobilový provoz by byl nemyslitelný, pokud by chybělo dopravní značení. Jen díky němu mohou být vozovky bezpečné. Pro řidiče jde o nejdůležitější zdroj informací, protože rázem vědí, jestli jsou na hlavní nebo vedlejší silnici, jestli se blíží ostrá zatáčka nebo jestli jsou například na místě se zvýšeným pohybem divoké zvěře.

Jak probíhá prodej a pronájem značení?

Ať už hledáte dopravní značení v Praze nebo na jiném místě, může vám ho obstarat společnost TOP Znak s.r.o. Jde o specialistu na dopravní značení, který vám zajistí DIO, pronájem pracovní plošiny, prodej a pronájem dopravního značení, instalaci dopravního značení i jeho aplikaci.

Pronájem dopravního značení je vhodný v případě jeho dočasného umístění, od rekonstrukcí až po různá omezení na vozovce. Můžete si zajistit krátkodobý i dlouhodobý pronájem veškerého svislého dopravního značení, plastové směrové desky Z4, leitboie, přechodného VDZ, plastových nebo kovových zábran Z2, přechodových lávek pro pěší, dopravních kuželů Z1, světelné signalizace a plastových svodidel plněných vodou. Pronájem vám společnost zajistí i včetně dopravy, osazení dle projektu DIO, každodenní kontroly a udržování v provozuschopném stavu, a demontáže po skončení pronájmu, včetně uvedení vozovky do původního stavu.

Od společnosti si můžete dopravní značení i zakoupit, dokonce vám ho na místo i nainstaluje. Koupit si můžete dopravní značky, dopravní zařízení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací a vodící prahy, příslušenství a komponenty. Veškerý sortiment společnosti naleznete na jejím webu Topznak.cz. Je přehledně rozdělený, takže snadno a rychle naleznete vše, co potřebujete. Stane se pro vás také zdrojem všech potřebných informací, které potřebujete vědět. je zde i kontakt, takže v případě zájmu o jakoukoliv službu můžete společnost kontaktovat.