Sociální inteligence: Jak rozvíjet sociální inteligenci

Sociální inteligence zahrnuje sociální dovednosti a kompetence, které lidé používají pro hladké a příjemné mezilidské interakce. Sociální poznávání můžete rozvíjet procvičováním komunikačních dovedností.

Co je sociální inteligence?

Sociální inteligence je schopnost uvědomovat si sebe sama a chápat svůj vztah k ostatním v sociálních situacích. Sociálně inteligentní lidé praktikují aktivní naslouchání a mezilidské zapojení do sociálních interakcí. Jednoduše, sociální povědomí se rovná zdravému rozumu nebo pouliční chytrosti.

Výzkum v oblasti sociální neurovědy ukazuje, že sociální inteligence je klíčovou dovedností pro profesní a osobní rozvoj a vyžaduje vlastnosti, jako je empatie, efektivní naslouchání a bohaté porozumění emocím. Mezi vlivné texty o sociální inteligenci patří např. Sociální inteligence: Nová věda úspěchu Karla Albrechta z roku 2005 a Sociální inteligence: Nová věda o lidských vztazích Daniela Golemana z roku 2007 .

4 Složky sociální inteligence

Cvičení seberegulace, sebeuvědomění a sociálního uvědomění – stejně jako budování vztahových dovedností – může vést k hladším interakcím v sociálním prostředí:

1. Vztahové dovednosti : Týmová práce, aktivní naslouchání a laskavost k ostatním jsou všechny znaky silných vztahových dovedností.

2. Seberegulace : Seberegulace definuje schopnost člověka myslet, než jednat. To může být užitečné při řešení problémů a rozvíjení sociálního zařízení, aby zvážilo jiné úhly pohledu, než začne jednat nebo mluvit.

3. Sebeuvědomění : Tato vlastnost znamená, že rozumíte účinkům svých činů a tomu, jak vás a vaše jednání v sociálním světě vnímají ostatní. Smysl pro humor, pokora a nebrat se příliš vážně jsou klíčovými aspekty sebeuvědomění .

4. Sociální uvědomění : Synchronie mezi vámi a ostatními přispívá k pevnému sociálnímu uvědomění. Pochopení emocionálních stavů druhých a toho, jak se na základě tohoto porozumění chovat, svědčí o dobrém sociálním povědomí.

Jak rozvíjet sociální inteligenci

Pochopení lidských vztahů vám umožňuje hrát různé sociální role a uspět v sociálních situacích. Chcete-li rozvíjet sociální inteligenci, postupujte podle těchto tipů:

1. Buďte aktivním posluchačem . Poslouchejte, co říkají ostatní, a vyvarujte se přerušování nebo mluvení nad nimi. Projevte respekt k názorům a vřele reagujte na nápady či odpovědi lidí.

2. Vcítit se do druhých . Cvičit empatii, starat se o blaho druhých a pracovat na pochopení jejich emocí a zdůvodnění.

3. Zaměřte se na týmovou práci . Pokora a spolupráce jsou zásadními aspekty sociální inteligence. Schopnost dělat kompromisy a zkoušet nové nápady je příkladem silných mezilidských dovedností .

4. Procvičte si své komunikační dovednosti . Komunikační a konverzační dovednosti jsou významnou součástí sociální inteligence. Silná komunikace zahrnuje schopnost mluvit sebevědomě a konverzovat.

5. Používejte vhodnou mimiku . Přítomnost a mimika také hrají roli v sociální inteligenci; přikyvování, když ostatní mluví, usmívající se vtipům a vyjadřování smutku nad špatnými zprávami, to vše jsou příklady vhodných výrazů obličeje.